Giao ban Cafe Mắt vàng ☕

Start:     Nov 1, '09 08:00a
Location:     Café "Mắt Vàng"="Đôi khi": 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - Tp.HCM


Mời các bạn Trỗi và những người có liên quan tới dự buổi cafe giao ban tổ chức vào sáng chủ nhật đầu tiên của các tháng:
Thời gian: từ (sau) 08g sáng chủ nhật ngày 01/11/2009.
Địa điểm: Café "Mắt Vàng"="Đôi khi" số 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - HCMC.

buidungso


Xem:

Xem thêm: