Danh sách C61 năm 1965 do Thày Trường cung cấp

Tháng 9 vừa rồi, Thày Trường về kiểm tra sức khỏe ở Viện 108, rồi được các bạn Bình, Biên mời nằm lai an dưỡng khỏang 1 tuần và thông báo cho các bạn K6 NVT đến thăm. Khi gặp thày Trường, dù đã hơn 80 tuổi nhưng thày vẫn rất minh mẫn, nhớ tên rất nhiều học sinh K6, đặc biệt thày có cung cấp bản danh sách C61 năm 1965, gồm các bạn học tiếng Nga. Tôi đưa bản danh sách này lên đây để các bạn thử kiểm tra lại trí nhớ cua mình xem mình ở lớp nào, tiểu đội nào. (LMC)

Danh sách C61 năm 1965 (gồm các bạn học tiếng Nga) do Thày Trường cung cấp
Danh sách C61 năm 1965 (gồm các bạn học tiếng Nga) do Thày Trường cung cấp