Tặng 3 máy vi tính, K4 kết thúc việc lập quỹ tặng quà xã Mỹ Yên

Start:     Dec 31, '08
Location:     Mỹ Yên, Đại Từ
Trước khi ra về chỉ còn chừng này người: Bí thư, Chủ tịch, hai phó Chủ tịch, Hiệu trưởng Mẫu giáo, Chủ tịch Mặt trận, k4, k9 và k.khác.
...ngày cuối cùng của năm 2008, thay mặt tất cả anh em k4 và các bạn Trỗi các khóa, các bạn k9 trong và ngoài nước đã đóng góp cho quỹ tặng quà xã Mỹ Yên, chúng tôi bao gồm 3 người k4, 1 người k8 và 1 người k9 đã giao món quà cuối cùng theo kế hoạch, kết thúc việc lập quỹ tặng quà mà chúng ta đã thực hiện trong nửa năm qua...

...Nhân lượt tặng quà cuối cùng, anh Quang - bí thư ĐU Xã - thay mặt chính quyền và tổ chức Đảng, anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở - thay mặt 3 trường các cấp của Xã, đã gửi lời cám ơn tới tất cả các anh em học sinh trường Trỗi, các bạn bè trong và ngoài nước đã tham gia góp tặng cho con em và sự nghiệp giáo dục của Xã những món quà thiết thực...

...Ghé thắp hương cho cha con LS Tiến k6, ngày mai là giỗ ông cụ. Căn nhà đã được đóng trần hơi bị hoành tráng...

(HữuThành.Nguyễn - 31/12/2008)


Ghé thắp hương cho cha con LS Tiến k6, ngày mai là giỗ ông cụ. Căn nhà đã được đóng trần hơi bị hoành tráng.
Xem:

1. Chuyến đi Mỹ Yên cuối năm - HữuThành.Nguyễn - 31/12/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
2. Kết thúc việc lập quỹ tặng quà nhà trường và học sinh xã Mỹ Yên - HữuThành.Nguyễn - 31/12/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
3. Chuẩn bị giao máy vi tính cho các trường xã Mỹ Yên, Đại Từ - HữuThành.Nguyễn - 23/12/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
4. Tình hình tặng máy vi tính xã Mỹ Yên; CƯÚ CẤP - HữuThành.Nguyễn - 8/12/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
5. Tình hình tặng máy vi tính cho các trường Mỹ Yên - HữuThành.Nguyễn - 6/11/2008 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.

Xem thêm:
1. K4 họp khoá và thăm lại An Mỹ, Đại Từ - Tin tổng hợp, 20/10/2008 tại "Blog Bạn Trỗi K6"