Phiên chợ Ba Tư

Xem bài viết:
1.Phiên chợ Ba Tư (In a Persian market)
2. Nhân có bài về âm nhạc. - Vinhnq tại ÚT TRỖI
3. Phiên chợ Ba tư - Vinhnq tại "Bạn Trường Trỗi"


Cảnh 1: Những người đánh lạc đà đang tới chợ
Cảnh 2: Những kẻ hành khất đang cầu xin bố thí
Cảnh 3: Sự xuất hiện của nàng công chúa xinh đẹp
Cảnh 4: Những người làm trò tung hứng trong chợ
Cảnh 5: Những người làm trò dụ rắn trong chợ
Cảnh 6: Đức Kha-lip (vua Hồi giáo) đi qua chợ
Cảnh 7: Những kẻ hành khất lại lên tiếng cầu xin
Cảnh 8: Những người đánh lạc đà tiếp tục lên đường
Cảnh 9: Chợ trở nên vắng vẻ, hoang vu