Phim về trường Trỗi trên THQPGửi đến các bạn đoạn phim về trường Trỗi của kênh THQP thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Phim đã từng được chiếu trên TV vào lúc 16g00 ngày 4/10/2015 và trình chiếu trong lễ Kỷ niệm 50 năm trường Trỗi ở Hanoi.