Nhóm Bạn Trỗi K6 gặp mặt tại Quy Nhơn
Từ 6/6 đến 9/6.

Ảnh từ FB của Minh Nguyen, Thang Nguyentoan, Thanh Trung. Hoa Nguyen Van
Xin nhấp chuột vào ảnh để xem ở độ phân giải lớn (2048px)