Thăm bạn Mạnh Minh
Bên mộ bạn Nguyễn Mạnh Minh nhà A2 khu tập thể Nam Đồng, cựu Học sinh Trường PTCN Đống đa, TSQ K6 tại nghĩa trang Trường Sơn.

Theo tin FB Nguyễn Anh 14 Tháng 6
Thắng Tạ
Nhớ mãi người bạn cùng B3 - C6. Yên nghỉ nơi vĩnh hằng.
14 Tháng 6 2015 lúc 13:41
Hung Chi
Bạn Hoàng Anh thay mặt ae khóa 6 NVT thắp nén nhang tưởng nhớ bạn Nguyễn Mạnh Minh đã hy sinh vì đất nước...
14 Tháng 6 2015 lúc 14:00
Tạ Minh Lý
Vẫn mãi trẻ trung người lính ấy
Hương thoáng rung gió dậy nắng Hè
Bên đồng đội dẫu chẳng thể nghe
Cờ Tổ quốc nhoà bia màu đỏ,...
14 Tháng 6 2015 lúc 14:41
Nguyen Thuy Hoa
Nhớ mãi Mạnh Minh - cán sự Toán lớp 10B Đống Đa niên khóa 1970-1971, cùng lớp với mình. Mong bạn bình an nơi vĩnh hằng.
14 Tháng 6 2015 lúc 15:18