Chúc Mừng Năm Mới - Xuân Ất Mùi 2015

Chúc Mừng Năm Mới - Xuân Ất Mùi 2015
Xuân Ất Mùi 2015  

Xem: Tết ở Trường Trỗi - Blog K6.

Nghe hát: Một Mùa Xuân Nho Nhỏ

Sáng tác: Nhạc: Trần Hoàn - Thơ: Thanh Hải - Ca sĩ: Kim Phúc
❁❁❁❁❁❁
Nghe tiếng pháo Tết: