K6 du xuân Giáp NgọĐầu năm dạo chợ "Phây" thấy AE K6 buôn dưa vui "như Tết", tranh thủ chôm vài món về chợ "Bán Trời" cho ACE nhâm nhi.


Xem loạt bài của Duy Đảo viết cho số Báo Tết tặng Bạn Trỗi dịp xuân Giáp Ngọ tại Báo liếp K5:
  1. Một thời để nhớ... - 26/01/2014
  2. Tết cũ - 31/01/2014
  3. Tết cũ (tiếp theo và hết) - 01/02/2014
  4. Lính tráng - 03/02/2014
  5. Chuyện với cô em anh Dần - 04/02/2014
  6. Những thằng bạn "đểu" - 07/02/2014

Xin nhấp chuột vào ảnh muốn xem ở độ phóng đại lớn.

FB Trung Le

Mã Đáo Thành Công

Sáng 08/02/2014
Sáng 08/02/2014

Sáng 09/02/2014
K5, K6 Cafe đầu năm - "Khu liên hợp Cafe" Hàng Chuối. NgoTheVinh K5

FB Sơn Kều


Đêm giao thừa 2014

Du xuân mùng 4 Tết - đền thờ tướng Cao Lỗ
... đến chúc tết nhà anh bạn ở Lương Tài - Bắc Ninh


Đền Tiên La, Thái Bình.
Đền Đồng Bằng, Thái Bình.
---------K6 du xuân Giáp Ngọ

Mã Đáo Thành Công

Ảnh FB Trung Le.
K6 du xuân Giáp Ngọ

Đêm giao thừa 2014

Ảnh FB Sơn Kều.
K6 du xuân Giáp NgọSáng Mùng 10 Tết -

Ảnh Trung Le.
K6 du xuân Giáp NgọSáng Mùng 9 Tết -

Ảnh Trung Le.
K6 du xuân Giáp NgọSáng Mùng 9 Tết -

Ảnh Trung Le.
Bạn Trỗi Khóa 5 và các Khóa Cafe đầu nămSáng Mùng 6 Tết - K5, K6 Cafe đầu năm - "Khu liên hợp Cafe" Hàng Chuối.

Ảnh NgoTheVinh.
K6 du xuân Giáp NgọMùng 6 Tết - Đền Đồng Bằng, Thái Bình.

Ảnh Sơn Kều.
K6 du xuân Giáp NgọMùng 6 Tết - Đền Tiên La, Thái Bình.

Ảnh Sơn Kều.
K6 du xuân Giáp NgọMùng 4 Tết ... đến chúc tết nhà anh bạn ở Lương Tài - Bắc Ninh

Ảnh Sơn Kều.
K6 du xuân Giáp NgọDu xuân mùng 4 Tết - đền thờ tướng Cao Lỗ

Ảnh Sơn Kều.
K6 du xuân Giáp NgọDu xuân mùng 4 Tết - đền thờ tướng Cao Lỗ

Ảnh Sơn Kều.