Hội trường năm 1992 tại tp.HCM

Tiếp theo lần trước, hôm nay tôi đăng clip về buổi gặp mặt lần thứ 2 của trường tại Hội trường Bộ Giáo dục ở tp.HCM năm 1992 để ACE cùng xem và lưu giữ. Đoạn video được BT.Hùng k6 cung cấp có nhiều đoạn hư hỏng không thể phục hồi được nên có mất 1 số đoạn hay. Thất tiếc!(Xem màn ảnh rộng)