K4 gặp mặt ngày truyền thống


K4 miền Bắc:
 K4 HN gặp mặt ngày truyền thống tại tư doanh của anh Q.Dũng. Ảnh chụp toàn thể trước khi vào họp - thiếu các anh đến muộn sau đây: Q.Tuấn, Q.Bảo, Đ.Cương, H.Hải.
X2000
Ảnh HữuThành.Nguyễn


K4 miền Nam:
 Trưa 14/10/2012 tại Nhà hàng Sake điện ảnh, BLLk4 phía Nam đã tổ chức họp mặt truyền thống. “Nhân vật của cuộc gặp” Trịnh Quyết Thắng phát biểu: "Sau 43 năm mới gặp lại. Không biết nới gì hơn, xin mời các thầy, các bạn nâng li".
X2000
Ảnh TranKienQuoc


Xem:
  1. Video cuộc gặp K4 miền Bắc - TQtrung, 15/10/2012, Blog K4.
  2. Vui mừng ngày họp mặt - TranKienQuoc, 15/10/2012, Báo liếp: Bantroik5.
  3. K4 Phía Nam, lại vui gặp mặt - Tuong Lai, 14/10/2012, Blog K4.
  4. K4 Hà Nội gặp mặt ngày truyền thống - HữuThành.Nguyễn, 14/10/2012, Blog K4.
  5. Thông báo gặp mặt k4 tại HN - Vũ Hòa Bình, 03/10/2012, Blog K4.
  6. Thông báo HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG K4 Trường VHQĐ- NVT- TCCT - Dương Minh, 03/10/2012, Blog K4.