Tin buồn

Cụ Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1928, Thân mẫu các bạn Nguyễn Thế Bắc

Nguyễn Thế Bắc


Bắc bu

HN

200?

, Nguyễn Quang Việt
Nguyễn Quang Việt

Việt trê
SG

2009

K5 và Nguyễn Tiến Quân K6

Nguyễn Tiến Quân


Tiến rặn

Liệt sỹ

197?

, do bệnh nặng đã từ trần hồi 16h10 ngày 30/09/2012, tại Bệnh viện TWQĐ 108, hưởng thọ 85 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7h30-9h30, thứ năm, ngày 04/10/2012
tại Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.

Lễ Truy điệu và Đưa tang vào hồi 9h30,
Lễ Mai táng tiến hành cùng ngày tại Công Viên Vĩnh Hằng - Hà Nội.
Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với các bạn Nguyễn Thế Bắc, Nguyễn Quang Việt và đại gia đình.