Thông báo của BLL Trường
Ngày 20/10/2012 tại Hà Nội, BLL Trường đã tổ chức cuộc họp cùng đại diện BLL của các Khóa (Từ Khóa 1 đến Khóa 8) và các Thầy, Cô giáo (vắng các thành viên BLL nhà Trường phía Nam), dưới sự chủ trì của đ/c Trưởng BLL đã thảo luận và đi đến thống nhất kết luận về các nội dung sau:
  1. Quyên góp ủng hộ Trường Tiểu học xã Mỹ Yên.
  2. Tham dự buổi dã ngoại và gặp mặt truyền thống hàng năm của Thầy, Cô giáo.
  3. Tổ chức tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Tại Quế Lâm).
  4. Củng cố chức năng thông tin liên lạc của BLL các Khóa và toàn Trường.
  5. Định hướng một số nội dụng lớn tiến tới kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi (tháng 10/2015).