Bạn Trỗi Budapest "họp chợ"


Chiều tối hôm qua (thứ ba 1/11/2011)  nhân có dịp nghỉ cuối tuần kéo dài (ngày Lễ Các Thánh), Bạn Trỗi Budapest đã có buổi "họp chợ" tại nhà Tô Thắng K6.

Trước là ăn mừng ngày truyền thống 15/10 (đã qua), sau là kỉ niệm ngày Cách mạng Tháng 10 (sắp tới); (có trước có sau).

Lần này có thêm 1 thành viên là Vũ Kim Cường, người mà K7 lâu nay vẫn truy tìm tung tích .

Cùng với việc "kiện toàn tổ chức", hội nghị cũng đã tiến hành "cải tiến lề lối làm việc" với việc thông qua nghị quyết về việc thực hiện chế độ giao ban hàng tháng (có hiệu lực từ tháng 1/2012), theo tinh thần hội nghị Trung ương... , (các A trưởng có trách nhiệm thực hiện ).

TTh

Vũ Kim Cường K7

Vũ Kim Cường K7Trái sang, Hàng ngồi: Trụ K4, Ngọc (Trụ) K9, Vân (Thắng) K9, Thúy Anh  K9, Thanh (Quang) K9. Hàng đứng: Triều K6, Cường K7, Quang K6.

Trái sang, Hàng ngồi: Trụ K4, Ngọc (Trụ) K9, Vân (Thắng) K9, Thúy Anh K9, Thanh (Quang) K9. Hàng đứng: Triều K6, Cường K7, Quang K6.

Trái sang: Cường K7, Triều K6, Trụ K4, Quang K6, Thúy Anh K9, Thắng K6.

Trái sang: Cường K7, Triều K6, Trụ K4, Quang K6, Thúy Anh K9, Thắng K6.