K3 phía bắc gặp mặt truyền thống

Start:     Aug 7, '11 10:00a
Location:     Nhà nghỉ bạn bè Cối Xay Gió - Thung Nai, Hòa Bình

Tính tổng số tham gia là 83 người, trong đó có 4 thầy cô giáo là thầy Bính, cô Tâm, thầy Mạnh, thầy Hiến, khách khóa khác có Thái, Bình, Vân Hùng, em Thúy (con thầy hiệu trưởng NVT) VÀ Duy khóa 2 NVT vừa là vai chủ nhà Cối xay gió vừa là khách tham dự cuộc họp mặt của khóa 3...
(Ng.Cương)

Xem:
 1. Phát biểu của TB BLL K3 Thái Chi. 07/08/2011 - Tualinh, 16/08/2011, Blog K3.
 2. ẢNH BỔ SUNG CỦA NGỌC HÀ 7/8 k3 gặp mặt - Bạn Trỗi khóa III, 13/08/2011, Blog K3.
 3. "Đồng đội bên nhau", K3 07/08/2011 - ảnh Thái Chi, 11/08/2011, Blog K3.
 4. Chiến sỹ K3 - AMk3, 10/08/2011, Blog K3.
 5. Gặp mặt K3 phía bắc - Ng.Cương, 08/08/2011, Blog K3.
 6. Một lần tới Cối xay gió-Thung Nai - Tualinh (Tp.HCM 24/01/2011), Blog K3 25/07/2011.
 7. Thông báo (đã chỉnh sửa) - Bạn Trỗi khóa III, 21/07/2011, Blog K3.

Xem thêm:
 1. Phượt "Cối xay gió" - Tr.trung, 27/11/2010, Blog K4.
 2. Thung không có Nai chỉ có Cá - Tuong Lai, 27/11/2010, Blog K4.
 3. Cối xay... cá xông khói - HữuThành.Nguyễn, 25/11/2010, Blog K4.
 4. Thăm Cối Xay Gió ở hồ Hoà Bình - Bùi Thắng k8, 17/07/2009, Blog K5.