Lịch sử cơ cấu tổ chức khóa 6 - Cập nhật tháng 7/2018Đã đăng Thứ hai 26/05/2014
Các bạn K6 xem và bổ sung vào đây nhé:
Bổ sung tháng 7/2018 phần chữ mầu tím in nghiêng.

Trước lớp 5 (1965)
     ở Hà Bắc
Từ tháng 4/1965 : 1 lớp (chưa gọi là Trung đội)
Từ tháng 6/6/1965 :
2 trung đội
C trưởng: thầy …………… - CTV: thầy ……………
Phụ trách : thầy Bình, thầy Cừ


Lớp 5 - Đại đội 5 (1965 – 1966)
    ở Đại Từ
3 trung đội:
B1 học Trung văn –
B2 và B3 học Nga văn
C trưởng: thầy Phạm Ngọc Kha -
CTV: thầy Bùi Xuân Trường
Phân hiệu hiệu trưởng PH2: thầy Nguyễn Văn Xiêm


Lớp 6 - Đại đội 6 (1966 – 1967)
    Học kỳ 1 ở Đại Từ
4 trung đội (B4 là số mới lên đầu năm học):
B1 học Trung văn –
B2 và B3, B4 học Nga văn –
(B4 học …?)
C trưởng: thầy Phạm Ngọc Kha -
CTV: thầy Bùi Xuân Trường


    Học kỳ 2 ở Y Trung
C61 học Nga văn – 3 trung đội (B1, B2, B3)
C trưởng: thầy Phạm Ngọc Kha -
CTV: thầy Bùi Xuân TrườngC62 học Trung văn – 2 trung đội (?) (B4, B5,)
C trưởng: thầy Nguyễn Nam Ninh -
CTV: thầy ……………
Phân hiệu hiệu trưởng PH2: thầy Nguyễn Văn Xiêm


Lớp 7 - Đại đội 7 (1967 – 1968)
    Học kỳ 1 ở Y Trung.
    Học kỳ 2 qua trường mới.

Kết thúc Lớp 7 chuyển qua khu cấp 3 ở dãy nhà khóa 4 mới về nước
C71 học Nga văn – 3 trung đội (B1, B2, B3)
Hình như lúc này các Tiểu đội mang tên từ A1 … cho tới A9 hay A10 gì đó

C72 học Trung văn – 2 trung đội (?) (B4, B5)
C trưởng: thầy Phạm Ngọc Kha -
CTV: thầy Bùi Xuân Trường


C trưởng: thầy Nguyễn Nam Ninh -
CTV: thầy Soạn
Phân hiệu hiệu trưởng PH2: thầy Nguyễn Văn Xiêm


Lớp 8 - Đại đội 8 (1968 -1969)
    ở Hưng Hóa
5 Trung đội
(B1, B2, B3 học Nga văn – B3 là Trung đội giỏi
B4, B5 học Trung văn)
C trưởng: thầy Lê Thanh Phong –
CTV: thầy ……………

Thuộc Tiểu đoàn 3
D trưởng: thầy Lê Ngọc Bình -
CTV: thầy Nguyễn Duyệt


    Một số đi Thạch Thất (CT23)
đợt 1 (Đồng Lạc)
C trưởng: thầy …………… - CTV: thầy ……………
PH trưởng: thầy Lê Hùng


Lớp 9 - Đại đội 9 (1969 – 1970)
    ở Hưng Hóa
5 Trung đội
B3 trở lại B bình thường ?
(lớp này học Nga văn)
C trưởng: thầy Bạch Quốc Bính? –
CTV: thầy Soạn

Thuộc Tiểu đoàn 3
D trưởng kiêm CTV: thầy Nguyễn Duyệt


    Một số đi Thạch Thất (CT23)
đợt 2 (Đồi Dền)
học tắt 2 lớp 9 và 10
C trưởng: thầy …………… - CTV: thầy ……………
PH trưởng : .......