Xem phóng sự ảnh "Gặp mặt k6 ngày 30.10.2011" tại: http://nvtk6.multiply.com/photos/album/231/231