Tác phẩm của thầy Tuyến - hameok6

Tác phẩm của thầy Tuyến

_ hameok6 _Hôm rồi, họp khóa, được "phát" cho mấy cuốn nhạc của thầy Tuyến. Đăng mấy trang giới thiệu lên, AE xem chơi để mua ủng hộ thầy (BLL các khóa đều có sẵn sàng).


Bìa

Đôi dòng tâm sự - HT

Lời nói đầu

Lời nói đầu

 
Đăng lại bài của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 17 tháng ba năm 2011).