Lại Tác chiến Điện tử - HữuThành.NguyễnLại Tác chiến Điện tử

HữuThành.Nguyễn

Hôm nay mới đúng ngày truyền thống của ngành Kỹ thuật Tác chiến Điện tử. Nhân dịp này Ngành được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng 3.

Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan tới thăm Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan tới thăm
và trao tặng Huân chương.và trao tặng Huân chương.


(trái qua phải) anh Thanh k2, Tuấn Quảng k6, HT và VT k4, SD k3, Chí Hòa  k5.
Lại có vinh hạnh được đón đại tá Thiết k8 đến dự buổi lễ long trọng này.


Trung tâm 80 trưởng thành với góp sức của Bạn Trỗi từ khóa 2 đến khóa 8, trong ảnh thiếu một số bạn: (trái qua phải) anh Thanh k2, Tuấn Quảng k6, HT và VT k4, SD k3, Chí Hòa k5.

Các anh M.Tuấn k2, V.Việt và M.Chính k6 loanh quanh đâu đó. Chí "dốt" k8 hôm nay bận công tác không đến được. Anh TĐ k9 cũng vắng mặt luôn.
Lại có vinh hạnh được đón đại tá Thiết k8 đến dự buổi lễ long trọng này.
Đăng lại bài viết của HữuThành.Nguyễn (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Thứ năm, 22 tháng bảy, 2010.)


Xem:
Free Counter