Ảnh tư liệu: trường mới ở Phong Khẩu

Xem thuyết minh bên Trang Ảnh-Video-Nhạc

Đăng lại bức ảnh "trường mới" ở Phong Khẩu (đúng tên gọi là Nghiêu Sơn, chứ không phải Quá Tử Sơn), Quế Lâm - đã đăng tại Blog K5.
Thuyết minh ảnh dựa theo các góp ý của ACE trong bài Bức ảnh tư liệu quý (kienquoc, Blog K5)Mô hình trường mới ở Phong Khẩu, Quế Lâm (trong Nhà kỷ niệm các trường học VN tại Quế Lâm - Trường ĐH Sư phạm Quảng Tây).

Bản đồ vệ tinh khu Trường mới ở Phong Khẩu Quế Lâm
(nay là khuôn viên của Cao đẳng Kỹ thuật Hàng không Quế Lâm) - theo chú thích của Hữu Thành trong bài: "Rỗi hơi, nhặt ảnh trên trời" 22/9/2007 tại Blog K4.Bản đồ vệ tinh khu Trường mới ở Phong Khẩu Quế Lâm

Bản đồ các trường VN ở Quế Lâm tại Wikipedia
Bản  đồ các trường VN ở Quế Lâm tại  Wikipedia
HTML Hit Counter