Tin buồn

Start:     Jun 12, '10
Location:     Nhà tang lễ phía Nam, Bệnh viện TWQĐ 175 - TPHCM

Bố bạn Thiệp k6 (Petech) vì tuổi cao sức yếu vừa mất tại nhà riêng. Xin chia buồn cùng Thiệp và gia đình!

Tang lễ dự kiến tổ chức ở Nhà tang lễ phía Nam, Bệnh viện TWQĐ 175.


Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với bạn Thiệp và gia đình.Free Counter