Chúng ta trên đường lớn - (Wo Men Zou Zai Da Lu Shang)
我们走在大路上我们走在大路上
好像道路多么的宽广
我们走在大路上 yeah
好像这条路必多辉煌
我们走在大路上
意气风发斗志昂扬
我们走在大路上 yeah
披荆斩棘奔向前方
向前进
向前进
向前进
向前进
我们走在大路上
我们的道路这么宽广
我们走在大路上 yeah
我们那前程无比辉煌
我们走在大路上
意气风发斗志昂扬
我们走在大路上 yeah
披荆斩棘奔向前方
向前进
向前进
向前进
向前进
向前进
向前进

The Way of Socialism
the pinyin version of the modern chinese song


Wo men zou zai da lu shang
Wo men de dao lu duo me de
kuan guang
Wo men zou zai da lu shang
Yeah
Wo men de qian chen wu bi
hui huang
Wo men zou zai da lu shang
Yi qi feng fa dou zhi ang yang
Wo men zou zai da lu shang
Yeah
Pi jin zhan ji ben xiang qian fang
Xiang qianjin
Xiang qianjin
Xiang qianjin
Xiang qianjin
Xiang qianjin
Xiang qianjin
Wo men zou zai da lu shang
Yi qi feng fa dou zhi ang yang
Mao zhu xi ling dao ge ming dui wu
Pi jin zhan ji ben xiang qian fang

The Way of Socialism
translation of the modern chinese band’s lyrics

We are walking on the main street
As if the street is so broad
We are walking on the main street
Yeah
As if our future is incomparably brilliant
We are walking on the main street
Our spirit is up and our morale is high
We are walking on the main street
Yeah
Hacking the ways through difficulties and
marching forward
Marching forward
Marching forward
Marching forward
Marching forward
We are walking on the main street
How broad is our street
We are walking on the main street
Yeah
Our future is incomparably brilliant
We are walking on the main street
Our spirit is up and our morale is high
We are walking on the main street
Yeah
Hacking the ways through difficulties and
marching forward
Marching forward
Marching forward
Marching forward
Marching forward
Marching forward
Marching forward

Free Counter