Blog của Trường HSMN-Nguyễn Văn Bé, Quế Lâm

Rating:★★★★★
Category:Other
1. Blog "NHỚ QUẾ LÂM " của các Thầy trò HSMN Quế Lâm
... Tôi là TRẦN VĂN TỪ - Cựu giáo viên môn Toán và Bí thư Đoàn trường cấp 2 Nguyễn Văn Bé, Quế Lâm - Tôi kết hợp với em Phạm Tiến Hùng mở ra trang WEB này để các Thầy trò HSMN Quế Lâm cùng nhau ôn lại " NGÀY XƯA HOÀNG THỊ " và gặp gỡ động viên nhau những lúc rảnh rỗi...


2. Blog "Bạn Trường HSMN-Nguyễn Văn Bé"
Nơi gặp gỡ, giao lưu của các bạn cựu Học Sinh Miền Nam - Trường Nguyễn Văn Bé và các trường HSMN khác.


Xem bài hay: