Tin buồn! Lễ tang bố Hà Thắng

Start:     Jan 7, '10 10:30a
End:     Jan 7, '10 11:30a
Location:     Nhà Tang lễ Bộ QP, số 5 Trần Thánh Tông.

Bố của anh Hà Thắng K6 và Hà Thái Bình K8 mới mất
ngày 3-1-2010 tại Hà Nội.
Lễ tang sẽ được tổ chức ngày thứ Năm, 7-1-2010,
tại Nhà Tang lễ Bộ QP, số 5 Trần Thánh Tông.
Lễ Viếng bắt đầu từ 10g30 đến 11g30
Ban Liên lạc K8 HN kính báo!

Các Bạn Trỗi hẹn vào viếng lúc 10g45!
Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với bạn Hà Thắng K6, Hà Thái Bình K8 và gia đình.