Họp mặt 60 năm trường TSQ VN

Start:     Oct 18, '09
Location:     Bảo tàng HCM, HN.
Khách mời phía trường ta có thầy Nguyễn Phong, anh Bùi Vinh; trường TSQ Việt Bắc có hiệu trưởng Đàm Dũng; trung tướng Nguyễn Trọng Thắng dẫn đầu đoàn Cục Nhà trường. Chủ tịch Triết đúng 8g30 có mặt.

Sáng nay tại Bảo tàng HCM, các anh chị trường TSQVN 1949-50 tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm buổi khai giảng đầu tiên tại Soi Mít, Sông Công, Thái Nguyên.
Khách mời phía trường ta có thầy Nguyễn Phong, anh Bùi Vinh; trường TSQ Việt Bắc có hiệu trưởng Đàm Dũng; trung tướng Nguyễn Trọng Thắng dẫn đầu đoàn Cục Nhà trường. Chủ tịch Triết đúng 8g30 có mặt...

(Kiến Quốc)Xem bài viết: