Bạn Trỗi tham gia đóng góp cứu trợ đồng bào bị bão lụt miền Trung

Start:     Oct 15, '09
Location:     hai xã Tam Quang và Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam,


Bạn Trỗi tham gia đóng góp cứu trợ đồng bào bị bão lụt miền Trung

Gạo cứu trợ bão lụt của cựu HS trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi và Hội Dinh dưỡng VN - TL: 20kg (mức cứu trợ cho mỗi hộ).
Đáp lại thư của anh HH.Dũng, đại diện Bạn Trỗi miền Trung, các bạn Trỗi chúng ta đã đóng góp được một số tiền nho nhỏ gồm 6,55 triệu Đồng từ Hà Nội, 1,86 triệu đồng từ Tp HCM. Ngoài ra Bạn Trỗi còn được những người bạn khác ủy thác thực hiện cứu trợ 45 triệu Đồng. Tổng cộng chúng ta có 53,41 triệu Đồng.
Ngay từ đầu tuần nhóm các anh em bạn Trỗi chúng ta ở Đà Nẵng, gồm các anh HH.Dũng k4, anh Võ Minh Ấn và anh Phụng k2, anh Phan Hoài Lưu k5, anh Phúc Học k7, đặc biệt cả cô Mai Anh vợ anh HH.Dũng và cô Hoa vợ anh P.H.Lưu, đã nhiệt tình tham gia...
...Tổng số gạo chúng ta có là 6600kg, chia làm 330 bao. Các hộ nhận xuất cứu trợ của chúng ta thuộc hai xã Tam Quang và Tam Hải thuộc huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam, là hai xã ven biển bị thiệt hại nặng. Trong đó xã Tam Quang có 180 xuất và xã Tam Hải có 150 xuất...
...T5 15/10/2009 hơn 10h nhận được cuộc gọi, Phúc Học báo tin đoàn đã lên đường. Anh em Trỗi thì có Hữu Dũng, Phúc Học, Hoài Lưu. Còn có hai bà vợ Hữu Dũng và Hoài Lưu tham gia...17h30 HH.Dũng gọi điện, báo đã hoàn thành công việc, đang trên phà trở về. Tôi chúc mừng và cám ơn mọi người...
(Hữu Thành 14-15/10/2009)

(Ảnh Phúc Học K7)
Xem bài viết:


Hit Counter