Đám cưới của Dương Thái Biên - hameok6

Start:     Oct 3, '09
Location:     ? TPHCMđám cưới của Dương Thái Biên, 3/10/2009 Thấy mấy anh K trên đưa con đi cưới tùm lum. AE K6 nhột quá tự mình cưới (thêm) một cái cho bõ giân.
Hôm nay vừa đi dự đám cưới của Dương Thái Biên K6 về, đăng tấm hình lên ngay cho hả (!).
Chắc chắn là dzui hơn đám cưới con mấy anh rồi.

Lời bình: chắc K4 bực mình sẽ nói "hãy đợi đấy!"Free Counter