Giao ban tháng 10: Mắt vàng ☕

Start:     Oct 4, '09 08:00a
Location:     Café "Mắt Vàng"="Đôi khi": 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - Tp.HCM
Ở cafe giao ban sáng chủ nhật. Có cả các anh chị k4, bạn Hằng k7 mới ở Hà Nội vào.

Mời các bạn Trỗi và những người có liên quan tới dự buổi cafe giao ban tổ chức vào sáng chủ nhật đầu tiên của các tháng:
Thời gian: từ (sau) 08g sáng chủ nhật ngày 04/10/2009.
Địa điểm: Café "Mắt Vàng" (Ghi chú: "Đôi khi" bây giờ là "Mắt vàng") số 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - HCMC.

buidungsoXem:

Xem thêm: