Bạn Trỗi Miền Trung họp mặt và đón các Thầy - Bs HOC K7

Start:     Oct 15, '09
Location:     Đà Nẵng


Bạn Trỗi Miền Trung họp mặt và đón các Thầy

Bạn Trỗi miền Trung họp mặt nhân 3 sự kiện - kỷ niệm 15/10, chào mừng 20/10 và đón các Thầy rẽ qua thăm, nhân đó báo cáo về Họp mặt TSQ Toàn quốc và chuyến cứu trợ vừa qua...

...K6 có Kim Hồ...

(Bs HOC 16/10/2009)

K6 có Kim Hồ


Xem bài viết: