Giỗ lần thứ 40 Bạn LS Nguyễn Tiến Quân (21/1 ÂL)

Giỗ lần thứ 40 Bạn LS Nguyễn Tiến Quân (21/1 ÂL)

Thay mặt các bạn K6 NVT, hôm nay chúng tôi đến thắp hương nhân 40 năm ngày giỗ bạn Nguyễn Tiến Quân đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biến giới phía Bắc chống Trung Quốc xâm lược.
Xin bạn Quân hãy nhận nén hương thơm và chén rượu ngon của chúng tôi nhé!

FB Vu Dien Bien > Bạn Trỗi K6