Thông báo Gặp mặt truyền thống hàng năm

THÔNG BÁO

Thân mời các bạn khóa 6 có mặt tại tp.HCM
vào lúc 11g00 ngày 23/12/2017 đến dự gặp mặt khóa cuối năm
tại nhà hàng Vườn Phố, SVĐ QK7.
Nhờ các bạn thông báo cho các bạn khác cùng biết.
Đồng kính mời các anh, các bạn đại diện các khóa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 và 9 cùng đến dự với khóa 6 cho thêm phần vui vẻ.

BLL K6 SG

Kính gửi các bạn K6 NVT!
Ban LL khóa 6 NVT trân trọng kính mời các bạn K6 NVT và đại diện Ban LL nhà trường, các khóa 1-8 tới dự buổi gặp mặt truyền thống hàng năm
vào hồi 10h00 ngày 23/12/2017
tại số 1 Trấn Vũ, Hà Nội.
Nội dung gặp mặt:
  1. Tổng kết hoạt động của K6 năm 2017. Bình bầu thi đua khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật trong năm.
  2. Kiện toàn Ban LL K6.
  3. Đề ra phương hướng hoạt động năm 2018.
Rất mong các bạn tới dự gặp mặt đông đủ và đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động của khóa. Các bạn nào nhận được thông báo này xin chuyển giúp tới các bạn khác.
Hẹn sớm gặp các bạn tại buổi gặp mặt.
BAN LIÊN LẠC K6 KÍNH BÁO