Tin buồn: Bạn Nguyễn Quốc Thắng (híp) mấtBạn Nguyễn Quốc Thắng (híp)

Nguyễn Quốc Thắng - K6

B2
1954
Đã mất lúc 22:30 03/11/2016 tại BV 108, HN do bệnh
Mb: 0983.389858 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006138439344- Email: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006138439344 - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-quoc-thang.html - HN - VN
2// - Tự do - Bộ tư lệnh Hải quân -
3AE - Nguyễn Quốc Khánh K1, Nguyễn Thanh Hà K4, Nguyễn Quốc Thắng K6

1965

09/06/2012

đã mất lúc 22h23 ngày 3/11 2016, tại BV 108, HN do bị đột quỵ!
Tang lễ bạn Nguyễn Quốc Thắng (tức Thắng híp ) tổ chức từ 12h đến 13h thứ hai, ngày 7/11/2016 tại nhà tang lễ 125 Phùng Hưng.

Theo tin Nguyễn Phúc Cần K5, Nguyễn Phúc Học K7.Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Nguyễn Quốc Thắng!


Mời xem bài của Hà mèo: “Vô địch gẫy” - hameok6 Thứ Hai, 26 tháng 9 2011