Nhóm Bạn Trỗi K7, K8 viếng mộ Mạnh Minh


Chiều thứ bảy 15/12/2012 ...Đạt K8, Thanh Giang, Đỗ Nghĩa K7, thắp nhang bên mộ Mạnh Minh. Ảnh Đỗ Nghĩa
...
Những ngày cuối năm, nhóm anh em bạn bè và Công ty biển Tiên Sa đã tổ chức tới đất Quảng Trị cùng thắp những nén nhang tri ân những người đã nằm xuống cho mảnh đất này yên bình ngày nay...

Đỗ Nghĩa


Xem:
  1. Đêm hát cho người dưới mộ - ĐN, 23/12/2010, Blog K8.
  2. Viếng mộ liệt sỹ - ĐN, 21/12/2010, Blog K8.
  3. Thăm NTLS Đường 9 và Trường Sơn - TranKienQuoc, 15/12/2010, Blog K5.