22/12 - HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH


Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca.