Chuyện chưa biết - hameok6CHUYỆN CHƯA BIẾT

hameok6

Thầy Nguyễn Hữu Điền -  hiệu trưởng đầu tiên của trườngThầy Nguyễn Hữu Điền - hiệu trưởng đầu tiên của trường

Có thể chỉ là chưa biết với tôi. Lâu nay vẫn nghĩ thầy Tuấn là hiệu trưởng duy nhất của trường mình. Mãi hôm rồi mới biết là không phải. Tuy ngày 15/10/1965 trường mình mới khai giảng năm học đầu tiên, nhưng chúng ta đều biết trường đã thành lập từ trước đó, từ Trại Hòe, Hà Bắc, từ tháng 12/1964 và khi đó thầy Nguyễn Hữu Điền là hiệu trưởng. Thầy Điền chính là hiệu trưởng đầu tiên của trường mình cho tới tháng 8/1965 thì thầy Tuấn mới tay thế. Thầy Điền cũng chính là phụ huynh của anh Nguyễn Thanh Kỳ k3 và Nguyễn Hoài Đức k6.

Nếu tôi nhớ không lầm, theo những thông tin “vườn sắn” (chứ không phải “vỉa hè”) thì cho tới khi khai giảng năm học 65-66, trường mính chưa có tên chính thức. Lúc đầu còn mang con dấu “Tiểu đoàn 126”, sau đó hình như có ý định sẽ gọi là “Trường Thiếu sinh quân Trần Quốc Toản”, nhưng cuối cùng thì là “Trường Văn hóa Quân đội Nguyễn Văn Trỗi”.


Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Thứ ba, 03 tháng tám, 2010.)
Free Counters