Hội ngộ ở nhà thầy Hồng Tuyến, Vũng Tàu - Dương Minh k4

Start:     Nov 7, '09
Location:     Vũng Tàu


Dương Minh k4 

Lần hội ngộ nhân dịp giỗ mẹ thầy Tuyến thật vui và cảm động.
Theo dự kiến khoảng 15-16 người sẽ đi, trong đó có khoảng chục người thầy Tuyến đã "đặt hàng". Vì thế BLL không công bố rộng thông tin.

Hội ngộ ở nhà thầy Hồng Tuyến, Vũng Tàu 7/11/2009 Ngay chiều Thứ bảy, xác định quân số vừa đủ 3 xe, mỗi xe 4 người (kể cả cán bộ "đường lối"). Đặc biệt có cô Thục, chị Quyên và chú Thái (trung tướng, thủ trưởng cũ của thầy).

10 giờ sáng, 2 xe đầu tiên đã tới. Thấy người trong gia đình còn đang nắn nót dùng phấn kẻ lên bảng đen dòng khẩu hiệu "Nhiệt liệt chào mừng các Quí đại biểu ...". Do hạn chế về sức khoẻ, nên thầy Tuyến sửa soạn trang phục mất khá nhiều thời gian. Khi thầy xuất hiện thì vợ thầy cũng kịp kể xong câu chuyện "tiếng sét ái tình" đưa hai người đến với nhau.
11 giờ, xe thứ ba tới. Trần Lảnh, Nam Điện, Tăng Tiến trong tư thế "tay xách nách mang". Xem tiếp...

Đăng lại bài viết của Dương Minh k4 (đã đăng tại Blog K5: Thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2009)

Xem bài viết:Free Web Counter