Một số vấn đề GT đường bộ ! - HaMeoK6

Nếu thấy người này trước xe bạn thì bạn có vượt hay không ?


 
 0

Không
 
 3

Một số vấn đề GT đường bộ !

 

Sưu tầm được một số hình ảnh về GT, nhưng không hiểu nên đăng lên nhờ các bạn trả lời giùm.


Kiểu này là vi phạm luật GT hay tiêu chuẩn VH?... cần phải có CS quốc tế hỗ trợ !Dành cho các bạn lái xe Ô tô tự kiểm tra khả năng xử lý : Nếu thấy người này trước xe bạn thì bạn có vượt hay không ?
Trả lời : Có - Không
(chú ý : trả lời cho đúng, có thể bị mất bằng lái đó !!)Không biết mũ bảo hiểm này có đạt "chuẩn" không nhỉ ?CSGT VN bất lực ?