Nhân dịp sinh nhật lần thứ 97 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2008),

Start:     Aug 25, '08
Location:     Blog "Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi"

Nhân kỷ niệm lần thứ 97 của Võ Đại tướng, xin post lại kỷ niệm với ông nhân 40 năm Trường Trỗi.
Kiến Quốc


Xem:
1. BA MƯƠI PHÚT TIẾP KIẾN ĐẠI TƯỚNG - Kiến Quốc, 26/8/2008 - Blog "Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi"
2. Trao tặng kiếm lệnh và trống đồng cho Đại tướng - HữuThành, 28/5/2008 - Blog "Bạn Trường Trỗi"
3. THÔNG TIN CHƯA BIẾT: THƯ CỦA ĐẠI TƯỚNG GỬI THẦY TRÒ TRƯỜNG TA - Kiến Quốc, 23/5/2007 - Blog "Bạn Trường Trỗi"