HỌP BLL TP.HCM

Start:     Oct 19, '08
Location:     TP.HCM
...
Chiều Chủ nhật 19/10/2008, đại diện các Khoá đã họp mặt:
...o K6: Huỳnh Hồng...
...nội dung chủ yếu bàn phương án tham gia ngày Họp mặt truyền thống 60 năm TSQVN...
...Cuộc họp mặt diễn ra trong bầu không khí mang đậm phong cách Trỗi: bàn bạc dân chủ và vô tư, mặc dù có lúc "hơi bị" căng thẳng. Kết thúc vui vẻ, thắm tình BanTroi – đặc biệt là anh Thanh Tường và Tài Chung rất sướng khi gặp lại các đàn em.

(Dương Minh)

Xem:
1. HỌP BLL TP.HCM - Dương Minh, 20/10/2008, Blog K4 "Bạn Trường Trỗi".
2. Họp mặt truyền thống 60 năm (1948-2008) Thiếu sinh quân Việt Nam - Blog K6.