Bạn Trỗi tham gia họp mặt Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường TNVN Lư sơn-Quế Lâm tại Tp HCM

Start:     Jul 12, '08
Location:     Tp HCM
Các em đại diện trường Trỗi, khách mời
...thành phần chính thức gồm: Khánh Tường (K3), Dương Minh (K4), Phan Nam và Đông Nhân (K5)...
...Khi chúng tôi đến cùng với một Lẵng hoa tươi thắm, các thầy cô và các anh các chị vỗ tay rần rần hoan nghênh làm cả lũ thấy thật xúc động về tình cảm của thế hệ đàn anh ở Quế Lâm đối với thệ hệ đàn em...
...Đông Nhân cầm chịch phần văn nghệ của TSQ NVT. Mọi người yên tâm, trong suốt buổi họp mặt và cho đến khi chia tay, các anh chi cứ tấm tắc “Các em hát hay thế!”. Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
Dương Minh


Xem:
1. THAM GIA HỌP MẶT VỚI TRƯỜNG THIÊU NHI VIỆT NAM - Dương Minh tại "Blog Bạn Trỗi".
2. Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường TNVN Lư sơn-Quế Lâm tại TpHCM
- Calathau "Blog LuSon.QueLam"