Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường 1965-2005

Start:     Oct 8, '05
End:     Oct 9, '05
Location:     Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng


Xem:
  1. Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường - Ảnh tại Blog "Bạn Trỗi K6"
  2. Truong_10_05_HN - Ảnh tại Blog "Ut Trỗi"
  3. School - Ảnh tại Blog "K8NVT"
  4. Albums - Bạn Trỗi - Ảnh tại Blog "BANGOC199"

Xem thêm:
  1. HỘI TRỖI Ở PHÍA NAM - 3.1. HOẠT ĐỘNG TỪ 1991 ĐẾN NAY SRTKL1 - Blog "Sinh ra trong khói lửa"
  2. BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TpHCM NHIỆM KÌ 2001-2005 SRTKL1 - Blog "Sinh ra trong khói lửa"