HỌP BLL TSQ VIỆT NAM

Start:     Mar 8, '08
Location:     Hội trường B - Nhà Khách QK7 đường Hòang Diệu, TP HCM
...
Có khỏang gần 20 người, tòan cỡ U-70 và U-80; trong đó có 2 chị mà trước mặt mỗi người có bó hoa tươi thắm cho ngày 8/3. Anh Sĩ Ẩn giới thiệu tôi với mọi người và thông báo ngắn gọn mục đích và nội dung cuộc họp. Mọi người tiếp tục sôi nổi trao đổi đến hơn 11 giờ, tôi cũng phát biểu phản ảnh sinh họat của TSQ NVT và suy nghĩ của mình. Cuối cùng BLL TSQ VN kết luận 3 vấn đề:

1- Sinh họat TSQ VN chủ yếu cố gắng duy trì theo các đơn vị truyền thống và khu vực. Hạn chế những sinh họat chung cồng kềnh, ít hiệu quả. BLL TSQ VN duy trì mối liên hệ với BLL TSQ các đơn vị thành viên để điều hành khi cần thiết.

2- Việc tổ chức Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chi Minh về sự nghiệp trồng người qua mô hình và nội dung giáo dục của các Trường Thiếu sinh quân VN” phải do các tổ chức hiện hành đứng ra triển khai nếu họ cảm nhận được ý nghĩa và sự cần thiết, BLL TSQ VN chỉ đóng vai trò đóng góp những việc được yêu cầu (chủ yếu là cung cấp tư liệu và các tham luận). Tuy nhiên vì tự cảm thấy ý nghĩa tốt đẹp cho quá khứ, hiện tại và tương lai về mặt XH, nên các BLL cố gắng vận dụng mối quan hệ để tác động việc tổ chức Hội thảo.

3- BLL TSQ VN chuẩn bị chương trình kỷ niệm 60 năm (1948-2008) ngày truyền thống TSQVN để các đơn vị phối hợp thực hiện.

...
... Dương Minh đã thay mặt không những miền Nam mà cả BLL trường đến dự họp với các lão tuớng TSQVN ... - Kiến Quốc.

Xem:
1. TIN HỌP BLL TSQ VIỆT NAM - Dương Minh.
2. Cuộc họp trù bị thành lập Hội TSQ VN - Kiến Quốc.
3. Trưởng thành từ mái trường thiếu sinh quân - SĨ ẨN - hameok6.