Ảnh Nha Trang 2018

Đăng lại ảnh chụp toàn thể ACE tại Nha Trang 05/5/2018 với độ phân giải lớn 6800px