Quyết định số 171/QĐQP về việc thành lập trường Nguyễn Văn Trỗi


Kỷ niệm 50 năm Trường Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1965 - 15/10/2015)


Quyết định này được Nguyễn Trọng Bảo K8

Nguyễn Trọng Bảo

K8, B6
0913393248 - baolink2002@yahoo.co.uk
HN-VN

sưu tầm và gửi cho.
15/10/2010 Tại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường, Nguyễn Trọng Bảo K8 (là em trai Nguyễn Gia Bình K6

Nguyễn Gia Bình


Gia bồ
0912 173 539
HN

1965

2011

) đã đọc Quyết định này trước toàn thể anh em tại buổi lễ.
Nguồn: FB Nguyễn Quang Vinh‎