Bạn Trỗi viếng mộ bác Chu Văn Tấn


K6 cùng ae K1, K2, K4, K9 lên viếng mộ bác Chu Văn Tấn ở Võ Nhai. Sau đó ăn ngựa bạch.
Bài và ảnh từ FB Minh Nguyen


Hai cụ sống mãi trong lòng dân Việt!
(Tran Kienquoc)


Cỗ ngựa bạch.Thắng híp đòi lên face.
Ông anh còn ngon lắm.