Thư Têt của trường Trỗi

Nhân dịp tết Nguyên đán, nhà trường nhắc nhở các đ/c trả phép đúng hạn.