Khóa 6 viếng Đại tướng

Anh Minh gửi mấy hình K6 đến viếng Đại tướng. Chắc ko sử dụng "tay trong" nên ko được chụp hình trong nhà.

Mời các bạn xem tạm mấy hình khi đang tiến vào.