Kỉ niệm 19/5

Start:     May 19, '12 6:00p
Location:     Blog
Ảnh: Thanh Minh K4.
Xem Blog Bạn Trỗi:

  1. Những lỗi lầm làm tim Bác thêm đau - Nguyen Thi Thai giới thiệu, 19/5/2012.
  2. Tình Trỗi-Bé - Thanh Minh, 19/5/2012, Blog K4.
  3. Kỷ niệm 19-5: Chuyện chưa kể về loài lan hài mang tên Bác - TQtrung, 19/5/2012, BanTroik5New.
  4. Vài kỷ niệm về Cụ Hồ - Trần Độ - Tác phẩm.