Ảnh Bạn Trỗi K6 1994 - BS Học K7

Bên Blog BS Học có đăng "Ảnh Trỗi K7 ở Đảo Hòa Bình TK trước", thấy có ảnh 1 số Bạn Trỗi K6 nên chôm về cho các bác chiêm ngưỡng.

Cảm ơn BS Học đã post Ảnh quý!