Sức khỏe bạn Trung bự
Trung bự mới trở lại SG vô BV ND Gia Định (khoa Tổng hợp, phòng số 3 - lầu 1) kiểm tra vết mổ cũ hơn 3 năm (ko phải di căn). Bạn rất vui, nhớ AE Trỗi.

Theo tin FB Meo Ha 10 Tháng 5 lúc 9:40